Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard
Tuyển VueJS Developer

Tuyển VueJS Developer

Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển PHP Senior

[GẤP] Tuyển PHP Senior

Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
Tuyển PHP Junior

Tuyển PHP Junior

Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển