Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

[GẤP] TUYỂN UNITY DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN UNITY DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: GAME
Số lượng: 1
ứng tuyển
TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN FLUTTER

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN FLUTTER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: ANDROID
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI- BRSE

[GẤP] TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI- BRSE

Công ty: PadiTech
Phòng ban: BRSE
Số lượng: 1
ứng tuyển
Tuyển Android Developer

Tuyển Android Developer

Công ty: PadiTech
Phòng ban: ANDROID
Số lượng: 1
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc