Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

CÔNG VIỆC CẦN GẤP

Tuyển VueJS Developer

Tuyển VueJS Developer

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển .NET Dev

[GẤP] Tuyển .NET Dev

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển