Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

CÔNG VIỆC CẦN GẤP

TUYỂN MIDDLE/SENIOR IOS DEVELOPER

TUYỂN MIDDLE/SENIOR IOS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: IOS
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN SENIOR JAVA DEVELOPER

TUYỂN SENIOR JAVA DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 10
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN UNITY DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN UNITY DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
Tuyển gấp BA

Tuyển gấp BA

Công ty: PadiTech
Phòng ban: BA
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN JUNIOR/MIDDLE JAVA DEVELOPER

TUYỂN JUNIOR/MIDDLE JAVA DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 50
ứng tuyển
TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN FLUTTER

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN FLUTTER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: ANDROID
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN PHP DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN PHP DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN FRESHER/JUNIOR IOS DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN FRESHER/JUNIOR IOS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: IOS
Số lượng: 3
ứng tuyển