Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

CÔNG VIỆC CẦN GẤP

TUYỂN VFX ARTIST

TUYỂN VFX ARTIST

Công ty: PadiTech
Phòng ban: GAME
Số lượng: 1
ứng tuyển
TUYỂN BLOCKCHAIN DEVELOPER

TUYỂN BLOCKCHAIN DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN THỰC TẬP SINH NODEJS

TUYỂN THỰC TẬP SINH NODEJS

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 3
ứng tuyển
TUYỂN THỰC TẬP SINH BLOCKCHAIN

TUYỂN THỰC TẬP SINH BLOCKCHAIN

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN THỰC TẬP SINH FRONTEND (REACTJS)

TUYỂN THỰC TẬP SINH FRONTEND (REACTJS)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN UNITY DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN UNITY DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI- BRSE

[GẤP] TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI- BRSE

Công ty: PadiTech
Phòng ban: BRSE
Số lượng: 1
ứng tuyển