Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

CÔNG VIỆC CẦN GẤP

TUYỂN DESIGN WEB/APP

TUYỂN DESIGN WEB/APP

Công ty: PadiTech
Phòng ban: GAME
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN SENIOR JAVA DEVELOPER

TUYỂN SENIOR JAVA DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 10
ứng tuyển
TUYỂN 3D GAME ARTIST

TUYỂN 3D GAME ARTIST

Công ty: PadiTech
Phòng ban: GAME
Số lượng: 3
ứng tuyển
TUYỂN 2D GAME ARTIST

TUYỂN 2D GAME ARTIST

Công ty: PadiTech
Phòng ban: GAME
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN CONTENT MARKETING

TUYỂN CONTENT MARKETING

Công ty: PadiTech
Phòng ban: Marketing
Số lượng: 3
ứng tuyển
THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG (FRESHER)

THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG (FRESHER)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: HCNS
Số lượng: 5
ứng tuyển
Tuyển Fresher Unity Developer | Salary upto 15M

Tuyển Fresher Unity Developer | Salary upto 15M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] SENIOR REACTJS

[GẤP] SENIOR REACTJS

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN UNITY DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN UNITY DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Senior/Techleader PHP | Salary upto 2500$

[GẤP] Senior/Techleader PHP | Salary upto 2500$

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
TUYỂN HR IT

TUYỂN HR IT

Công ty: PadiTech
Phòng ban: HCNS
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN JUNIOR/MIDDLE JAVA DEVELOPER

TUYỂN JUNIOR/MIDDLE JAVA DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 50
ứng tuyển
TUYỂN VUEJS DEVELOPER

TUYỂN VUEJS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN PHP DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN PHP DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI- BRSE

[GẤP] TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI- BRSE

Công ty: PadiTech
Phòng ban: BRSE
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN  PM/LEADER

[GẤP] TUYỂN PM/LEADER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN IOS DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN IOS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: IOS
Số lượng: 3
ứng tuyển
[GẤP] TUYỀN IT COMTOR

[GẤP] TUYỀN IT COMTOR

Công ty: PadiTech
Phòng ban: COMTOR
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN ANDROID DEVELOPER

TUYỂN ANDROID DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: ANDROID
Số lượng: 2
ứng tuyển