Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

CÔNG VIỆC CẦN GẤP

TUYỂN NODEJS DEVELOPER (Middle/Senior)

TUYỂN NODEJS DEVELOPER (Middle/Senior)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN DỤNG SALE IT

TUYỂN DỤNG SALE IT

Công ty: PadiTech
Phòng ban: Kinh doanh
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN REACTJS DEVELOPER (MIDDLE/SENIOR)

[GẤP] TUYỂN REACTJS DEVELOPER (MIDDLE/SENIOR)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN VUEJS DEVELOPER

TUYỂN VUEJS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI- BRSE

[GẤP] TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI- BRSE

Công ty: PadiTech
Phòng ban: BRSE
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] TUYỀN IT COMTOR

[GẤP] TUYỀN IT COMTOR

Công ty: PadiTech
Phòng ban: COMTOR
Số lượng: 1
ứng tuyển