Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

CÔNG VIỆC CẦN GẤP

TUYỂN VFX ARTIST

TUYỂN VFX ARTIST

Công ty: PadiTech
Phòng ban: GAME
Số lượng: 1
ứng tuyển
TUYỂN  IOS DEVELOPER

TUYỂN IOS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: IOS
Số lượng: 1
ứng tuyển
TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN NODEJS (FRESHER/JUNIOR/MIDDLE)

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN NODEJS (FRESHER/JUNIOR/MIDDLE)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP]  REACTJS DEVELOPER

[GẤP] REACTJS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 3
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN UNITY DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN UNITY DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: GAME
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN VUEJS DEVELOPER

TUYỂN VUEJS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN THỰC TẬP ANDROID/IOS

[GẤP] TUYỂN THỰC TẬP ANDROID/IOS

Công ty: PadiTech
Phòng ban: IOS
Số lượng: 5
ứng tuyển
TUYỂN ANDROID DEVELOPER

TUYỂN ANDROID DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: ANDROID
Số lượng: 2
ứng tuyển