Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG (FRESHER)

THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG (FRESHER)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: HCNS
Số lượng: 5
ứng tuyển
TUYỂN HR IT

TUYỂN HR IT

Công ty: PadiTech
Phòng ban: HCNS
Số lượng: 2
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc