Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard
Tuyển Backend Developer

Tuyển Backend Developer

Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
Tuyển lập trình viên Flutter

Tuyển lập trình viên Flutter

Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
Tuyển Senior Golang Developer

Tuyển Senior Golang Developer

Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển PHP Senior

[GẤP] Tuyển PHP Senior

Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển gấp Tester

[GẤP] Tuyển gấp Tester

Phòng ban: TESTER
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển iOS Developer
IOS

[GẤP] Tuyển iOS Developer

Phòng ban: IOS
Số lượng: 3
ứng tuyển
Tuyển PHP Junior

Tuyển PHP Junior

Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển