Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard
[GẤP] Tuyển kỹ sư cầu nối- BRSE

[GẤP] Tuyển kỹ sư cầu nối- BRSE

Phòng ban: BRSE
Số lượng: 2
ứng tuyển
Tuyển Intership/Fresher PHP

Tuyển Intership/Fresher PHP

Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 10
ứng tuyển
Tuyển thực tập Android

Tuyển thực tập Android

Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển gấp Tester

[GẤP] Tuyển gấp Tester

Phòng ban: TESTER
Số lượng: 3
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN SENIOR PHP

[GẤP] TUYỂN SENIOR PHP

Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển dụng lập trình Web FRONT-END

[GẤP] Tuyển dụng lập trình Web FRONT-END

Phòng ban: SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển dụng lập trình viên IOS
IOS

[GẤP] Tuyển dụng lập trình viên IOS

Phòng ban: IOS
Số lượng: 3
ứng tuyển
Tuyển dụng lập trình viên PHP

Tuyển dụng lập trình viên PHP

Phòng ban: SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển dụng gấp Comtor tiếng Nhật

[GẤP] Tuyển dụng gấp Comtor tiếng Nhật

Phòng ban: COMTOR
Số lượng: 2
ứng tuyển
Tuyển dụng lập trình viên Android

Tuyển dụng lập trình viên Android

Phòng ban: ANDROID
Số lượng: 4
ứng tuyển