Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

TUYỂN NODEJS DEVELOPER

TUYỂN NODEJS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN THỰC TẬP SINH NODEJS

TUYỂN THỰC TẬP SINH NODEJS

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 3
ứng tuyển
TUYỂN THỰC TẬP SINH FRONTEND (REACTJS)

TUYỂN THỰC TẬP SINH FRONTEND (REACTJS)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển
TUYỂN HR IT

TUYỂN HR IT

Công ty: PadiTech
Phòng ban: HCNS
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN REACTJS DEVELOPER (JUNIOR/MIDDLE/SENIOR)

[GẤP] TUYỂN REACTJS DEVELOPER (JUNIOR/MIDDLE/SENIOR)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI- BRSE

[GẤP] TUYỂN KỸ SƯ CẦU NỐI- BRSE

Công ty: PadiTech
Phòng ban: BRSE
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển Tester (Middle)

[GẤP] Tuyển Tester (Middle)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: TESTER
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] TUYỀN IT COMTOR

[GẤP] TUYỀN IT COMTOR

Công ty: PadiTech
Phòng ban: COMTOR
Số lượng: 1
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc