Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

DotNet Developer| Full 100% thử việc | Salary upto 40M | Signing on Bonus upto 20M

DotNet Developer| Full 100% thử việc | Salary upto 40M | Signing on Bonus upto 20M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 10
ứng tuyển
THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG (FRESHER)

THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG (FRESHER)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: HCNS
Số lượng: 5
ứng tuyển
Fresher Unity Developer | Salary upto 15M

Fresher Unity Developer | Salary upto 15M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Senior ReactJS | Salary upto 2000$

[GẤP] Senior ReactJS | Salary upto 2000$

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Unity Developer | Salary upto 30M

[GẤP] Unity Developer | Salary upto 30M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 7
ứng tuyển
[GẤP] Senior/Techleader PHP | Salary upto 2500$

[GẤP] Senior/Techleader PHP | Salary upto 2500$

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
Tuyển HR IT

Tuyển HR IT

Công ty: PadiTech
Phòng ban: HCNS
Số lượng: 2
ứng tuyển
Java Developer | Full 100% thử việc | Salary upto 40M | Signing on Bonus upto 20M

Java Developer | Full 100% thử việc | Salary upto 40M | Signing on Bonus upto 20M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 50
ứng tuyển
[GẤP] PHP Developer | Salary upto 30M

[GẤP] PHP Developer | Salary upto 30M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển Game Tester | Upto 10M

[GẤP] Tuyển Game Tester | Upto 10M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: TESTER
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển Java Senior

[GẤP] Tuyển Java Senior

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc