Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

TUYỂN CONTENT MARKETING

TUYỂN CONTENT MARKETING

Công ty: PadiTech
Phòng ban: Marketing
Số lượng: 3
ứng tuyển
Tuyển Fresher Unity Developer | Salary upto 15M

Tuyển Fresher Unity Developer | Salary upto 15M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển Unity Developer | Salary upto 30M

[GẤP] Tuyển Unity Developer | Salary upto 30M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 7
ứng tuyển
[GẤP] Senior/Techleader PHP | Salary upto 2500$

[GẤP] Senior/Techleader PHP | Salary upto 2500$

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
Tuyển HR IT

Tuyển HR IT

Công ty: PadiTech
Phòng ban: HCNS
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN JAVA DEVELOPER

TUYỂN JAVA DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 50
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển PHP Developer | Salary upto 30M

[GẤP] Tuyển PHP Developer | Salary upto 30M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển Game Tester | Upto 15M

[GẤP] Tuyển Game Tester | Upto 15M

Công ty: PadiTech
Phòng ban: TESTER
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển dụng IT Comtor

[GẤP] Tuyển dụng IT Comtor

Công ty: PadiTech
Phòng ban: COMTOR
Số lượng: 2
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc