Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

[GẤP] Tuyển ReactJS Developer

[GẤP] Tuyển ReactJS Developer

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 20
ứng tuyển
Tuyển Java Developer

Tuyển Java Developer

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 50
ứng tuyển
Tuyển VueJS Developer

Tuyển VueJS Developer

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển PHP Developer

[GẤP] Tuyển PHP Developer

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển kỹ sư cầu nối- BRSE

[GẤP] Tuyển kỹ sư cầu nối- BRSE

Công ty: PadiTech
Phòng ban: BRSE
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển gấp Tester

[GẤP] Tuyển gấp Tester

Công ty: PadiTech
Phòng ban: TESTER
Số lượng: 2
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển .NET Dev

[GẤP] Tuyển .NET Dev

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP] Tuyển iOS Developer

[GẤP] Tuyển iOS Developer

Công ty: PadiTech
Phòng ban: IOS
Số lượng: 3
ứng tuyển
Tuyển Android Developer

Tuyển Android Developer

Công ty: PadiTech
Phòng ban: ANDROID
Số lượng: 1
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc