Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

Tuyển Full-Stack Developer (Middle/Senior)

Tuyển Full-Stack Developer (Middle/Senior)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
TUYỂN THỰC TẬP SINH BLOCKCHAIN

TUYỂN THỰC TẬP SINH BLOCKCHAIN

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 3
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc