Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

TUYỂN SENIOR JAVA DEVELOPER

TUYỂN SENIOR JAVA DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 10
ứng tuyển
[GẤP] SENIOR REACTJS

[GẤP] SENIOR REACTJS

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
[GẤP] Senior/Techleader PHP | Salary upto 2500$

[GẤP] Senior/Techleader PHP | Salary upto 2500$

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 1
ứng tuyển
TUYỂN JUNIOR/MIDDLE JAVA DEVELOPER

TUYỂN JUNIOR/MIDDLE JAVA DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 50
ứng tuyển
TUYỂN VUEJS DEVELOPER

TUYỂN VUEJS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN PHP DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN PHP DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 5
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc