Trang thông tin tuyển dụng việc làm IT Paditech - Ứng tuyển ngay!

we fall in love with

web system - mobile app & games
labor it - consultant
work hard, play hard

Công việc cho bạn

TUYỂN BLOCKCHAIN DEVELOPER

TUYỂN BLOCKCHAIN DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN THỰC TẬP SINH BLOCKCHAIN

TUYỂN THỰC TẬP SINH BLOCKCHAIN

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 2
ứng tuyển
TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN NODEJS (FRESHER/JUNIOR/MIDDLE)

TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN NODEJS (FRESHER/JUNIOR/MIDDLE)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP]  REACTJS DEVELOPER (FRESHER/JUNIOR/MIDDLE)

[GẤP] REACTJS DEVELOPER (FRESHER/JUNIOR/MIDDLE)

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 3
ứng tuyển
TUYỂN JUNIOR/MIDDLE JAVA DEVELOPER

TUYỂN JUNIOR/MIDDLE JAVA DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 50
ứng tuyển
TUYỂN VUEJS DEVELOPER

TUYỂN VUEJS DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: WEB/SERVER
Số lượng: 5
ứng tuyển
[GẤP] TUYỂN PHP DEVELOPER

[GẤP] TUYỂN PHP DEVELOPER

Công ty: PadiTech
Phòng ban: iOS/ ANDROID/ PHP
Số lượng: 5
ứng tuyển

Công ty nổi bật

Loại công việc

Địa điểm làm việc